Ceník poskytovaných služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 

 

1. fotografie plodu černobílá ..........................................................................      50,- Kč

2. fotografie plodu barevná-fotopapír.............................................................    200,- Kč

3. DVD záznam plodu 2D ..............................................................................    250,-Kč

4. DVD záznam plodu 3D/4D vč. foto..............................................................    600,- Kč

5. postkoitální antikoncepce..........................................................................    300,- Kč

6. předpis léků k odsunu menses..................................................................    100,- Kč

7. příprava k umělému přerušení těhotenství

    (vyšetření, ultrazvuk, sepsání žádosti) ........................................................   700,- Kč

 

8. vyžádané ultrazvukové vyšetření ..............................................................   300,- Kč

 

9. cytologické vyšetření v tekutém médiu

    vč.počítačového zpracování (metoda ThinPrep Pap test) ..............................   500,- Kč

 

10. vystavení receptu na hormonální antikoncepci bez vyšetření ...................    40,- Kč

11. nitroděložní tělísko MIRENA +

      sono vyšetření před a po zavedení + sterilní nástroje ................................ 4900,- Kč

12. nitroděložní tělísko Jaydess ...................................................................... 4600,- Kč

13. nitroděložní tělísko s mědí +

      sono vyšetření před a po zavedení + sterilní nástroje ................................ 1200,- Kč

14. depotní antiko SAYANA + aplikace ...........................................................    400,- Kč

15. konzultace nálezu jiného lékaře pro neregistrované pacientky ..............    300,- Kč

16. pacientky bez zdravotního pojištění ošetříme za přímou úhradu dle aktuálních cen výkonů vydaných zdravotními pojišťovnami x 1.2

17. individuální jednání a cena v případě zájmu o vyžádanou přítomnost konkrétního lékaře u gynekologické operace či zákroku

18. konzultace potíží mimo ordinační hodiny ...............................................    300,- Kč

19. administrativní výkon lékaře ..................................................................    150,- Kč

20. výpis z dokumentace pro komerční pojišťovny .....................................    150,- Kč

21. těhotenský test z moči ............................................................................     40,- Kč

22. jednorázový sterilní vyšetřovací nástroj ...............................................     30,- Kč

23. zapůjčení elektrické odsávačky mateřského mléka na 1 den ..............      60,- Kč

24. vyšetření na trombofilie ................................................................... 1500,- Kč

(ceník je stanoven v souladu s platnými předpisy a je smluvní. Jedná se o úhradu výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a prováděných na výslovnou žádost pacientky. Vydáno 1.12.2012, schválil MUDr. Milan Švach)