Ceník

Ceník poskytovaných služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 

1. fotografie plodu černobílá 50,- Kč
2. fotografie plodu barevná-fotopapír 100,- Kč
3. DVD záznam plodu 2D 250,-Kč
4. DVD záznam plodu 3D/4D vč. foto + záznam na flash 500,- Kč
5. postkoitální antikoncepce 300,- Kč
6. předpis léků k odsunu menses 100,- Kč
7. příprava k umělému přerušení těhotenství (vyšetření, ultrazvuk, sepsání žádosti) 700,- Kč
8. vyžádané ultrazvukové vyšetření 300,- Kč
9. cytologické vyšetření v tekutém médiu vč.počítačového zpracování (metoda ThinPrep Pap test) 500,- Kč
10. vystavení receptu na hormonální antikoncepci bez vyšetření 40,- Kč
11. nitroděložní tělísko MIRENA + sono vyšetření před a po zavedení + sterilní nástroje 5 100,- Kč
12. nitroděložní tělísko Jaydess 4600,- Kč
13. nitroděložní tělísko s mědí + sono vyšetření před a po zavedení + sterilní nástroje 1300,- Kč
14. depotní antiko SAYANA + aplikace 400,- Kč
15. konzultace nálezu jiného lékaře pro neregistrované pacientky 300,- Kč
16. pacientky bez zdravotního pojištění ošetříme za přímou úhradu dle aktuálních cen výkonů vydaných zdravotními pojišťovnami x 1,2
17. individuální jednání a cena v případě zájmu o vyžádanou přítomnost konkrétního lékaře u gynekologické operace či zákroku  
18. konzultace potíží mimo ordinační hodiny 300,- Kč
19. administrativní výkon lékaře 150,- Kč
20. výpis z dokumentace pro komerční pojišťovny 150,- Kč
21. těhotenský test z moči 40,- Kč
22. jednorázový sterilní vyšetřovací nástroj 30,- Kč
23. vyšetření na trombofilie 1500,- Kč

Ceník je stanoven v souladu s platnými předpisy a je smluvní. Jedná se o úhradu výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a prováděných na výslovnou žádost pacientky. Vydáno 1.12.2012, schválil MUDr. Milan Švach.