Ke stažení

Soubory

  • Prohlášení o volbě jména dítěte - Zlín (Stáhnout)
  • Společný pobyt matky (rodičů) a dítěte v porodním boxu (Stáhnout)
  • Anamnestický dotazník (Stáhnout)
  • Prohlášení o jménu dítěte - Vsetín (Stáhnout)
  • Informovaný souhlas s hospitalizací (Stáhnout)
  • Informovaný souhlas s poskytnutím zdravotní péče (Stáhnout)