Náš tým

Lékař: MUDr. Milan Švach

Milan Švach

  • narozen r. 1970
  • v r. 1994 promoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity Brno
  • od roku 1994 do roku 2001 zaměstnán na odd. gynekologie a porodnictví KNTB ve Zlíně
  • v roce 1997 atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
  • od roku 2001 až dosud působí v ambulanci gynekologické a prenatální péče v Brumově-Bylnici a Želechovicích nad Dřevnicí
  • od roku 2001 až dosud klinická praxe na gynekologicko porodnickém oddělení KNTB ve Zlíně
  • dlouholeté zkušenosti s ambulantní problematikou
  • členství v: ČLK,SSG,ČGPS,ČSUPG ČLS JEP

Zdravotní sestra: Jana Gašpárková, DiS.

Jana Gašpárková

Asistentka: Bc. Martina Švachová

Martina Švachová