ThinPrep Pap test - spolehlivý test v prevenci rakoviny děložního čípku

Stěr onkologické cytologie neboli Pap stěr je bezbolestné preventivní vyšetření, které se v ČR provádí 1x ročně u všech žen, které navštěvují svého gynekologa. Při tomto stěru se vyhledávají známky rakoviny a také buňky, které by se mohly na ni v budoucnu změnit. Tato 50 let stará metoda byla zatím nejlepším pomocníkem ve vyhledávání rizikových žen pro vznik rakoviny děl. čípku.

ThinPrep Pap test

je nová metoda americké firmy Hologic, která je v současnosti nejvíce používanou metodou v USA a na kterou přechází většina států v západní Evropě. Odběr buněk z děložního čípku je stejný jako u Pap stěru. Buňky jsou přeneseny do nádobky s ochranným roztokem (tekuté médium), kde se kartáček důkladně propláchne. Tato metoda je zárukou šetrného zacházení s buňkami a přenesení všech odebraných buněk do nádobky. V laboratoři je vytvořena pomocí speciálního přistoje přehledná tenká vrstva buněk na skle. ThinPrep metoda významně zlepšuje kvalitu vyšetření a výsledky mikroskopického hodnocení. Preparáty zhotovené touto metodou jsou odečteny pod mikroskopem pracovníky laboratoře. Všechny preparáty, které byly označeny jako negativní jsou znovu vyhodnoceny pomocí speciálního softwaru, který umí najít a označit i jedinou rakovinovou nebo přednádorovou buňku. Tímto procesem se výrazně sníží riziko přehlédnutí ojedinělých přednádorových a rakovinových buněk.

Při použití klasického Pap testu dochází i u nejkvalitnějších laboratoří světa v 10-30% případů k podhodnocení nálezu. Důvod je ten, že v preparátech zhotovených při Pap testu je až 250 000 buněk a lidské oko není schopno s jistotou všechny buňky prohlédnout. Proto metoda ThinPrep Pap test v maximální možné míře eliminuje lidskou chybu.